Redakčná korektúra
z hrubého materiálu vysekáme diamant

Hľadáme tú najdokonalejšiu verziu vášho textu

Začínajúci autor potrebuje často niečo viac ako len jazykovú korektúru. Potrebuje pomoc redaktora, ktorý dokáže z jeho textu ako z hrubého materiálu vysekať diamant. Redakčná korektúra vám pomôže vylepšiť vaše dielo z literárneho hľadiska – redaktor vás usmerní, ak ste sa v deji príliš zamotali, ak postavy konajú nejasne a či náhodou nepíšete podvedome len kópiu známeho diela.

Ako to prebieha?

1. Vyberte si typ korektúry
Na výber je základná jazyková korekúra alebo pokročilá redakčná korektúra
2. Pošlite nám text knihy
Po úhrade ceny služby váš text prejde profesionálnou redakčnou korektúrou
3. Získajte opravený text
Kniha je pripravená na vydanie, či už využijete naše služby alebo oslovíte vydavateľstvá

Pokročilé literárne úpravy

V rámci redakčnej korektúry sa robia hlbšie zásahy do štruktúry textu.Redaktor nepracuje izolovane, naopak, spolu s autorom hľadá tú najdokonalejšiu verziu textu. Všetko tak, aby zachoval autorov štýl, ducha a to, čo sa snaží v knihe vyjadriť. Upozorní na nelogické konanie postáv, zbytočné pasáže, navrhne, čo rozviť, prepísať, vyhodiť. 
Spolupráca s Publicom je príjemná a priamočiara cesta ako sa dostať čo najrýchlejšie k čitateľovi. Je to pre autora síce len začiatok, ale túto šancu treba pevne chytiť do svojich rúk.
Marian Janik
autor kníh Hriechom poznačení a Pasák
2 za normostranu
jazyková korektúra
oprava gramatických chýb
oprava pravopisných chýb
-
-
4 za normostranu
redakčná korektúra
oprava gramatických chýb
oprava pravopisných chýb
oprava štylistických chýb
úprava štruktúry textu
chcete sa niečo opýtať?
Radi zodpovieme akékoľvek otázky k tejto službe