cmu.edu

Magyar - Szlovák Futball Szótár, Maďarsko - Slovenský Futbalový Slovník

Ladislav Both

Futbal - kolektívna hra, ktorá je považovaná asi za najpopulárnejší šport na svete. MAGYAR - SZLOVÁK FUTBAL SZÓTÁR, MAĎARSKO - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ SLOVNÍK obsahuje slová a slovné spojenia tohto fenomenálneho športu.
Knihu si môžete kúpiť tu ALEBO V ďalších KNÍHKUPECTVÁCH