cmu.edu

Krídla cností

Juraj Poništ

Agala do Mŕtvych lesov ženie túžba zachrániť matku. Ešte netuší, aký osud ho pri honbe za jednorožcom v skutočnosti čaká. Lov za odmenu nahradí boj s temnotami lesa i s tými, ktoré striehnu na dne jeho duše. Chlapec z Dlhých tieňov si neraz vyčíta cestu, ktorou sa rozhodol kráčať. Čeliac tvárou v tvár smrti sa z hrnčiarovho syna stáva bytosť oplývajúca úžasnými magickými schopnosťami ako aj cnosťami starodávnych symbolov. Hranica medzi dobrom a zlom je však príliš tenká. Iba Agalov charakter rozhodne či nadobudnutá sila poslúži ako nástroj vyššieho dobra alebo ho ako mnohých pred ním pohltí tragédia vidiny vlastnej moci.
Knihu si môžete kúpiť tu ALEBO V ďalších KNÍHKUPECTVÁCH