cmu.edu

Nevídali!

Fero Jablonovský

Už päťdesiaty rok uvádzam ako začiatok svojej karikaturistickej publikačnej tvorby 12. január 1970. Toto je skromný výber z toho, čo som odvtedy nakreslil. Vybral som iba bezslovné obrázky typické pre ten ktorý rok, uprednostňoval som tie, ktoré neboli doteraz publikované. Prevažnú väčšinu týchto kresieb doteraz nikto nevidel, niektoré som si už ani ja po rokoch nepamätal. Tak sa mnohé dočkali po desaťročiach svojej premiéry. To tak trochu vysvetľuje aj názov Nevídali! Viacero týchto kresieb ste doteraz jednoducho nevídali.
Knihu si môžete kúpiť tu ALEBO V ďalších KNÍHKUPECTVÁCH