cmu.edu

Fejtóny babky Milky II.

Emília Molčániová

Autorka vo svojom diele ponúka špecifický pohľad na životnú realitu prostredníctvom krátkych fejtónov. Jej britký a humorný štýl plne korešponduje so súčasným trendom rýchleho analytického zachytávania skutočnosti a jej následného satirického odľahčenia často až ironického podtónu. Pointa príbehov je s majstrovskou presnosťou kompozične odhalená v „pravej chvíli“, čitateľ ostáva zaskočený gradačnou invenčnosťou a dejovým obratom fejtónov, ktoré vyúsťujú do vtipného záveru. Nenásilné morálne posolstvo a štylisticky bravúrne zvládnuté humorné zachytenie bežných životných situácií posúvajú toto dielo k jedinečným, v slovenskej literatúre málo autorsky zastúpeným, fejtónovým knižným zbierkam.
Knihu si môžete kúpiť tu ALEBO V ďalších KNÍHKUPECTVÁCH